Hoe u de beste resultaten behaalt met QA-testcases

willekeurige test

Hoe u de beste resultaten behaalt met QA-testcases

Een willekeurige test is een testmethode waarbij softwaretoepassingen worden geanalyseerd met behulp van willekeurige, pseudo-willekeurige externe invoer, zodat de resultaten van de resultaten worden vergeleken met eerder geanalyseerde softwarespecificaties om er zeker van te zijn dat de testuitkomst is mislukt of geslaagd. Als bijvoorbeeld een softwareapplicatie wordt ontwikkeld en ter acceptatie wordt aangeboden aan het kwaliteitsborgingsproces, kan de ontwikkelaar ervan uitgaan dat zijn applicatie goed is getest en dat eventuele problemen die daaruit voortvloeien, door zijn testers worden gevonden. De testers kunnen echter verschillende problemen vinden die ertoe kunnen leiden dat de software de kwaliteitsborgingstest niet doorstaat. De softwareontwikkelaar zal de softwaretoepassing na verschillende iteraties opnieuw moeten bezoeken om correcties aan te brengen in de geïdentificeerde problemen, zodat deze de QA-tests doorstaat.

Bij het testen van software met willekeurige uitkomsten, mogen ontwikkelaars er niet vanuit gaan dat ze zich in een controlesituatie bevinden. Ze moeten er altijd van uitgaan dat de software de test niet doorstaat en zich hierop moeten voorbereiden random test. Daarnaast dient de softwareontwikkelaar zich ook voor te bereiden op onverwachte resultaten van steekproefsgewijs testen, zodat hij daar goed mee kan omgaan in zijn ontwikkelcyclus. Als bijvoorbeeld uit het willekeurige resultaat van een willekeurige test blijkt dat een bepaald onderdeel van de software onjuist is, moet de softwareontwikkelaar ervoor zorgen dat het onderdeel wordt vervangen voordat hij doorgaat naar de volgende stap in de softwareontwikkelingscyclus. Als hij het niet vervangt, kan het zijn dat de software de volgende test niet doorstaat.

Het doel van een QA-test is om aan te tonen dat de software voldoet aan de eisen van de klant en dat de software voldoet aan de eisen van de softwarearchitect. Door gebruik te maken van steekproeven kunnen de testers ervoor zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan en dat de software naar behoren kan functioneren en resultaten kan opleveren die acceptabel zijn. Om het potentieel van een willekeurig testresultaat te maximaliseren, moeten ontwikkelaars proberen het te implementeren als onderdeel van het acceptatieproces zelf. Op deze manier kunnen de softwareontwikkelaars in een vroeg stadium resultaten van de test verzamelen en indien nodig bijsturen. Bovendien moet een teamleider beschikbaar zijn om het testen en rapporteren van de testresultaten te beheren, zodat hij de nodige wijzigingen kan aanbrengen zodra ze zich voordoen.

Meer informatie: Hetsen & Visschers